Datum: 19. 04. 2019 Svátek má: Rostislav

PRO OBČANY

POČASÍ

Územní plán

Územní plán obce Prosenice

 

Výkres základního členění území ZDE 

Hlavní výkres ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací ZDE

Koordinační výkres ZDE

Koordinační výkres - detail ZDE

Výkres dopravní a technické infrastruktury ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF ZDE

Výkres širších vztahů  ZDE

Textová část - návrh  ZDE

Textová část - oddůvodnění  ZDE

Opatření obecné povahy kterým se vydává Územní plán Prosenice ZDE

 

Lokality pro výstavbu - studie zastavěnosti

Studie zastavěnosti v ulici Školní - výkres  ZDE

Studie zastavěnosti v ulici Školní - textová část  ZDE 

Funkční využití ploch na ulici Školní -stanovisko odboru územního plánování  ZDE

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád - situace ZDE

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz