Datum: 07. 07. 2020 Svátek má: Bohuslava

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POČASÍ

Archiv úřední desky

Aktuální úřední deska Zveřejňování rozpočtů Archiv úřední desky Archiv rozpočtů
Název Zveřejněno od Zveřejněno do Dokumenty
Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. 06. 2020 18. 06. 2020 Příloha
Opatření obecné povahy- ochrana vnitřních hranic ČR od 5.6.2020 - příl. č. 606 08. 06. 2020 30. 06. 2020 Příloha
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Prosenice 10.6.2020 03. 06. 2020 10. 06. 2020 Příloha
Mimořádné opatření ze dne 1.6.2020 č. 605/příl.č.4 04. 06. 2020 19. 06. 2020 Příloha
Mimořádné opatření ze dne 1.6.2020 č. 605/ příl. č. 3 04. 06. 2020 19. 06. 2020 Příloha
Ochranné opatření ze dne 1.6.2020 č. 605 04. 06. 2020 19. 06. 2020 Příloha
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 04. 06. 2020 19. 06. 2020 Příloha
Oznámení - oprava vzdušného vedení 400kV-V418 27. 05. 2020 15. 06. 2020 Příloha
OOP- ochrana vnitřních hranic ČR od 26.5.20 do 13.6.20 26. 05. 2020 14. 06. 2020 Příloha
Obec Veselíčko - oznámení o vyhlášení konkursního řízení 25. 05. 2020 10. 06. 2020 Příloha
Obec Prosenice- Závěrečný účet obce za rok 2019 20. 05. 2020 30. 06. 2020 Příloha
Obec Prosenice- Návrh účetní závěrky ke dni 31.12.2019 20. 05. 2020 30. 06. 2020 Příloha
Min. zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN 18. 05. 2020 05. 06. 2020 Příloha
Min. zdravotnictví - zrušení mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN 18. 05. 2020 05. 06. 2020 Příloha
Návrh Závěrečného účtu DSO Moravská Brána 10. 03. 2020 27. 05. 2020 Příloha
Návrh Závěrečného účtu MR Pobečví 2019 10. 03. 2020 23. 05. 2020 Příloha
VV- Oznámení o zveřejnění návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/43415 ul. Grymovská v obci Prosenice 14. 05. 2020 05. 06. 2020 Příloha
Obec Prosenice - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2019 07. 05. 2020 08. 06. 2020 Příloha
Zveřejnění záměru na prodej pozemků -ul. Na Chmelínku 04. 02. 2020 20. 02. 2020 Příloha
VaK a.s. Přerov - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kal. rok. 2019 27. 04. 2020 31. 05. 2020 Příloha
Opatření obecné povahy ze dne 23.4.20 - ochrana vnitřních hranic ČR 27. 04. 2020 12. 05. 2020 Příloha
Mimořádné opatření čj. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN 27. 04. 2020 12. 05. 2020 Příloha
Mimořádné opatření čj. MZDR 15190 2020-7/MIN/KAN 27. 04. 2020 12. 05. 2020 Příloha
FÚ pro Ol.kraj -VV- hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020 21. 04. 2020 28. 05. 2020 Příloha
Informace pro veřejnost o zajištění chodu Obecního úřadu Prosenice od 20.4.2020 20. 04. 2020 30. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN 14. 04. 2020 30. 04. 2020 Příloha
OZV obce Prosenice č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 11. 03. 2020 31. 05. 2020 Příloha
OZV obce Prosenice č.1/2020, kterou se zrušují některé OZV obce 11. 03. 2020 31. 05. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN 07. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - zrušení mimořádného opatření čj. MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN 07. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - Ukončení mimořádného opatření -čj. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN 07. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zemědělství - VV- OOP (lesy) 07. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR- Veřejná vyhláška- OOP č. 1/2020 07. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Opatření obecné povahy- o prodloužení kontrol na hranicích 03. 04. 2020 24. 04. 2020 Příloha
Upozornění občanům 01. 04. 2020 11. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - čj. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN 01. 04. 2020 11. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN 01. 04. 2020 11. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotníctví -mimořádné opatření čj. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN 01. 04. 2020 11. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj: MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN 31. 03. 2020 15. 04. 2020 Příloha
KHS Ol. kraje - VV- OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii 30. 03. 2020 15. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření čj. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN 30. 03. 2020 15. 04. 2020 Příloha
ZŚ a MŚ Prosenice -Návrh - účetní závěrka a přílohy 20. 03. 2020 30. 06. 2020 Příloha
Rozhodnutí VV - stavba - Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana města pod jezem II. etapa 25. 03. 2020 10. 04. 2020 Příloha
Usnesení z jednání Krizového štábu Ol. kraje 23. 03. 2020 10. 04. 2020 Příloha
Rozpočtové opatření č. 1 schválené Radou Obce Prosenice dne 4.3.2020 16. 03. 2020 03. 04. 2020 Příloha
KHS -VV -OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii 16. 03. 2020 17. 04. 2020 Příloha
Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR 16. 03. 2020 17. 04. 2020 Příloha
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a přísl. Celní správy ČR 16. 03. 2020 17. 04. 2020 Příloha
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření z 14.3.2020 16. 03. 2020 17. 04. 2020 Příloha
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 13.3.2020 16. 03. 2020 17. 04. 2020 Příloha
MV ČR - Mimořádné opatření dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR 13. 03. 2020 13. 04. 2020 Příloha
MŠMT - Informace k vyhlášení nouzového stavu 12. 03. 2020 13. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 10. 03. 2020 13. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN 10. 03. 2020 13. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN 10. 03. 2020 13. 04. 2020 Příloha
Obecní úřad Prosenice - Veřejná vyhláška -zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - ukončení mimořádného opatření čj. MZDR 10378/2020-1/MIN/KAN 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření čj. MZDR 10384/220-1/MIN/KAN 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
MInisterstvo zdravotnictví - momořádné opatření čj: MZDR 5503/2020-12/PRO 09. 03. 2020 09. 04. 2020 Příloha
Pozvánka na 8. zasedání ZO Prosenice 04. 03. 2020 11. 03. 2020 Příloha
VV-OOP Dočasný zákaz zastavení sil. vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 32/2020 04. 03. 2020 27. 03. 2020 Příloha
Rozhodnutí- společné povolení - Prosenice, Výstavba kanalizace, ul. Osecká a Maloprosenská 03. 03. 2020 20. 03. 2020 Příloha
Vyrozumění účastníkům řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí - Protipovodňová ochrana města pod jezem - II . etapa 25. 02. 2020 11. 03. 2020 Příloha
Usnesení o ustanovení opatrovníka 18. 02. 2020 09. 03. 2020 Příloha
Ministerstvo ŽP- Vrácení dokumentace vlivů na ŽP záměru V418/818 - zdvojení vedení k přepracování 21. 02. 2020 16. 03. 2020 Příloha
Rozhodnutí- společné povolení č. 4/2020 - Most ev.č. 04724-1 Prosenice 06. 02. 2020 29. 02. 2020 Příloha
VV- OOP-stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci u. Na Chmelínku v Prosenících 05. 02. 2020 29. 02. 2020 Příloha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - VV- Návrh OOP č. 1/2020 31. 01. 2020 17. 02. 2020 Příloha
Obecní úřad Prosenice - VV o možnosti převzít písemnost 30. 01. 2020 17. 02. 2020 Příloha
Pozvánka - výroční valná hromada honebního společenstva 27. 01. 2020 15. 02. 2020 Příloha
Oznámení o zahájení spol. povolení - Prosenice - Výstavba kanalizace, ul. Osecká a Maloprosenská 16. 01. 2020 10. 02. 2020 Příloha
Návrh rozpočtu DSO MORAVSKÁ BRÁNA pro rok 2020 včetně výkazu FIN 2-12 01. 11. 2019 19. 11. 2019 Příloha
Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Bečva Přerov - Protipovodňová ochrana města nad jezem - II. etapa 06. 01. 2020 27. 01. 2020 Příloha
Posuzování vlivů na ŽP - informace o dokumentaci záměru V418/818 - zdvojení vedení 06. 01. 2020 27. 01. 2020 Příloha
Usnesení č. 938/2019 zastavení řízení - Posklizňová linka v Prosenicích 03. 01. 2020 27. 01. 2020 Příloha
Oznámení zahájení společného řízení - MOst ev.č. 04724-1 Prosenice (Na Chmelínku) 27. 12. 2019 17. 01. 2020 Příloha
VV - Oznámení o zveřejnění návrhu OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 20. 12. 2019 08. 01. 2020 Příloha
OZV obce Prosenice č.2/2019, o místním poplatku ze psů 17. 12. 2019 01. 01. 2020 Příloha
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 10. 12. 2019 31. 12. 2019 Příloha
Pozvánka na 7. zasedání ZO Prosenice - 16.12. 2019 v 17:00 hodin 09. 12. 2019 16. 12. 2019 Příloha
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 až 2023 30. 11. 2019 16. 12. 2019 Příloha
Rozhodnutí- Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana města nad jezem - II. etapa Prosenice 02. 12. 2019 23. 12. 2019 Příloha
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 30. 11. 2019 16. 12. 2019 Příloha
Záměr pronájmu pozemků pro zemědělské hospodaření 30. 11. 2019 16. 12. 2019 Příloha
Nařízení města Přerova č. 2/2019 (tržní řád) 11. 11. 2019 29. 11. 2019 Příloha
DSO MIkroregion Pobečví - návrh rozpočtu pro rok 2019, příloha k rozpočtu na rok 2020 01. 11. 2019 19. 11. 2019 Příloha
Drážní úřad - opravné rozhodnutí - Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 01. 11. 2019 18. 11. 2019 Příloha
VV - Oznámení o OOP, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a 01. 11. 2019 18. 11. 2019 Příloha
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - VV - Bečva, přerov- Protipovodňová ochrana města nad jezem - II. etapa Prosenice 25. 10. 2019 15. 11. 2019 Příloha
VV- OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21. 10. 2019 15. 11. 2019 Příloha
Pozvánka na 6. zasedání ZO Prosenice dne 23. 10. 2019 15. 10. 2019 23. 10. 2019 Příloha
VV - OOP - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 142/2019 14. 10. 2019 25. 10. 2019 Příloha
Zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem pozemků v ul. Grymovská 07. 10. 2019 23. 10. 2019 Příloha
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Chodník v ul. K žebračce" 26. 09. 2019 14. 10. 2019
Drážní úřad Olomouc- VV - Rozhodnutí - stavba: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 25. 09. 2019 14. 10. 2019 Příloha
Informace o záměru Ol. kraje- bezúplatně převést nemovitý majetek 25. 09. 2019 29. 10. 2019 Příloha
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19. 09. 2019 21. 10. 2019 Příloha
Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce 17. 09. 2019 04. 11. 2019 Příloha
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Prosenice 11. 09. 2019 19. 09. 2019 Příloha
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k.ú. Prosenice, Proseničky - aktualizace k 11.9.2019 + výzva 11. 09. 2019 31. 01. 2020 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice 06. 09. 2019 21. 09. 2019 Příloha
Oznámení zahájení územního řízení - Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana města nad jezem - II. etapa" Prosenice 28. 08. 2019 23. 09. 2019 Příloha
DSO Mikroregino Pobečví - účetní dokumenty - odkaz zveřejnění 31. 05. 2017 31. 12. 2019 Příloha
Oznámení pokr. stavebního řízení VV - Rekonstr. žst. Přerov, 2. stavba 19. 08. 2019 09. 09. 2019 Příloha
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 26.8.2019 Školní 211, 42, 49,a Na Návsi 74 06. 08. 2019 26. 08. 2019 Příloha
Schválený závěrečný účet Obce Prosenice za rok 2018 20. 06. 2019 30. 06. 2020
Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch v obvodu obce Prosenice 12. 06. 2019 30. 06. 2019 Příloha
Pozvánka na 4. řádné zasedání ZO Prosenice 19. 6. 2019 11. 06. 2019 19. 06. 2019 Příloha
Obec Prosenice- Zveřejnění záměru na pronájem nebyt. prostor v budově Na Loukách č.p. 219 04. 06. 2019 20. 06. 2019 Příloha
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Prosenice 03. 06. 2019 03. 07. 2019 Příloha
Výsledky voleb do EP v obci Prosenice- opis výsledku hlasování 27. 05. 2019 11. 06. 2019 Příloha
MŹP - závěr zjišťovacího řízení záměr: V 418/818 - zdvojení vedení 24. 05. 2019 14. 06. 2019 Příloha
Obec Prosenice- VV- OOP - Změna č. 1 ÚP Prosenice 20. 05. 2019 04. 06. 2019 Příloha
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Bobr evropský 15. 05. 2019 03. 06. 2019 Příloha
ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28. 05. 2019 13. 05. 2019 29. 05. 2019 Příloha
Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb do EP 03. 05. 2019 25. 05. 2019 Příloha
Ministerstvo průmyslu a obchodu - VV - stavební povolení - PNR- rozšíření a rekonstr. SO 01.1"MPO 30. 04. 2019 15. 05. 2019 Příloha
VaK a.s. Přerov - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 26. 04. 2019 27. 05. 2019 Příloha
Volby do EP - Pozvánka na 1. zasedání OVK Prosenice 24. 04. 2019 30. 04. 2019 Příloha
FÚ pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška 24. 04. 2019 31. 05. 2019 Příloha
Ministerstvo ŽP - Posuzování vlivů na ŽP - zahajení zjišťovacího řízení záměru V 418/818 - zdvojení vedení 18. 04. 2019 08. 05. 2019 Příloha
ZŠ a MŠ Prosenice- schválený Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 14. 12. 2018 31. 12. 2019 Příloha
ZŚ a MŠ Prosenice - Schválený rozpočet na rok 2019 14. 12. 2018 31. 12. 2019 Příloha
Obec Prosenice - porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 16. 04. 2019 16. 05. 2019 Příloha
Závěrečný účet obce Prosenice za rok 2018 11. 04. 2019 20. 06. 2019 Příloha
Obec Buk - vyhlášení veřejné sbírky 08. 04. 2019 30. 04. 2019 Příloha
Volby do EP - jmenování zapisovatele OVK 12. 04. 2019 25. 05. 2019 Příloha
VV- návrh OOP - zásah do přirozeného vývoje zvl. chráněného živočicha bobra evropského 10. 04. 2019 25. 04. 2019 Příloha
Volby do EP - Informace o počtu a sídle VO 08. 04. 2019 25. 05. 2019 Příloha
Návrh - účetní závěrka ZŠ a MŠ Prosenice a přílohy k 31.12.2018 01. 04. 2019 30. 06. 2019 Příloha
Návrh - účetní závěrka Obce Prosenice a přílohy k 31.12.2018 01. 04. 2019 30. 06. 2019 Příloha
Schválený rozpočet obce Prosenice na rok 2019 29. 03. 2019 31. 12. 2019 Příloha
Nařízení města Přerova č. 1/2019, kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016 - Tržní řád 27. 03. 2019 12. 04. 2019 Příloha
Volby do EP - stanovení minimálního počtu členů OVK 25. 03. 2019 25. 05. 2019 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v Prosenicích 18. 03. 2019 13. 04. 2019 Příloha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - OOP 14. 03. 2019 01. 04. 2019 Příloha
Pozvánka na 3. řádné zasedání ZO Prosenice 20. 3. 2019 12. 03. 2019 20. 03. 2019 Příloha
Úřad pro zastupování státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci k.ú. Prosenice, Proseničky + výzva 06. 03. 2019 10. 09. 2019 Příloha
Návrh rozpočtu obce Prosenice na rok 2019 04. 03. 2019 29. 03. 2019 Příloha
OÚ Prosenice - VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu 01. 03. 2019 31. 03. 2019 Příloha
Okresní soud v Přerově - Usnesení (J. Vláčil) 26. 02. 2019 28. 03. 2019
ZŠ a MŠ Prosenice - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 - 2021 23. 11. 2018 13. 12. 2018 Příloha
ZŚ a MŚ Prosenice - Návrh rozpočtu na rok 2019 23. 11. 2018 13. 12. 2018 Příloha
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Pobečví za rok 2018 13. 02. 2019 01. 03. 2019 Příloha
Návrh závěrečného účtu DSO Moravská Brána za rok 2018 13. 02. 2019 29. 05. 2019 Příloha
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/04724 v Prosenicích - Oprava vodovodu 22. 02. 2019 11. 03. 2019 Příloha
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Mikroregion Pobečví 20. 02. 2019 28. 02. 2019 Příloha
VV - oznámení zahájení stav.řízení - PRN - rozš. a rekonstrukce - SO 01.1 20. 02. 2019 07. 03. 2019 Příloha
OZV obce Prosenice č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad 30. 01. 2019 28. 02. 2019 Příloha
Město Příbor - oznámení o konání veřejného licitačního řízení 24. 01. 2019 05. 03. 2019 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenství Prosenice 23. 01. 2019 23. 02. 2019 Příloha
Pozvánka na 2. řádné zasedání ZO Prosenice 18. 01. 2019 28. 01. 2019 Příloha
Obec Prosenice - Výroční zpráva za rok 2018 - správa v oblasti poskytování inf. dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., 15. 01. 2019 01. 04. 2019 Příloha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška 10. 12. 2018 09. 01. 2019 Příloha
Pozvánka na 1. zasedání ZO Prosenice 18. 12. 2018 10. 12. 2018 19. 12. 2018 Příloha
Program obnovy venkova 2018 "Oprava chodníku na cestě dětí do-ze školy v Prosenicích" - publicita 27. 11. 2018 30. 03. 2019 Příloha
Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Vedení V 251/252 k.ú. Proseničky 07. 11. 2018 26. 11. 2018 Příloha
Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Vedení V 251/252 , k.ú. Osek nad Bečvou 07. 11. 2018 26. 11. 2018 Příloha
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat v pondělí 5. listopadu v 17 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích, Na Návsi 10 28. 10. 2018 05. 11. 2018 Příloha
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků - oprava vzdušného vedení 400 kV - V418, 1. etapa 25. 10. 2018 14. 11. 2018 Příloha
Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově Na Loukách 219 za účelem provozování kadeřnictví 23. 10. 2018 12. 11. 2018 Příloha
Nařízení města Přerova č. 2/2018 19. 10. 2018 05. 11. 2018 Příloha
Zveřejnění záměru na pacht části parcel č. 313/1 a 313/2 v k.ú. Prosenice 12. 10. 2018 29. 10. 2018 Příloha
VV - zrušení OOP - opatření při nedostatku vody 08. 10. 2018 24. 10. 2018 Příloha
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu 08. 10. 2018 24. 10. 2018 Příloha
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Prosenice 08. 10. 2018 24. 10. 2018 Příloha
Předběžné výsledky voleb do ZO Prosenice 06. 10. 2018 22. 10. 2018 Příloha
KrÚ Olomouc - Rozhodnutí - Rekonstrukce žst. Přerov, 2 stavba 27. 09. 2018 15. 10. 2018 Příloha
Schválený závěrečný účet obce Prosenice za rok 2017 11. 06. 2018 30. 03. 2019
DSO Moravská Brána - Návrh rozpočtu pro rok 2019 17. 09. 2018 03. 10. 2018 Příloha
Volby do ZO - Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí 17. 09. 2018 08. 10. 2018 Příloha
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce Prosenice, které se koná ve středu 19. září v 17 hodin v jednacím sále obecního úřadu, Na Návsi 10 12. 09. 2018 19. 09. 2018 Příloha
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - aktualizované údaje 10. 09. 2018 31. 01. 2019 Příloha
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07. 09. 2018 08. 10. 2018 Příloha
Volby do ZO - pro členy OVK - pozvánka na 1. zasedání OVK 07. 09. 2018 13. 09. 2018 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice 15. 09. 2018 29. 08. 2018 15. 09. 2018 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - pozvánka na valnou hromadu 24.8.2018, 18 hod. na OU Lazníky 08. 08. 2018 24. 08. 2018 Příloha
Volby do ZO - Jmenování zapisovatele OVK Prosenice 21. 08. 2018 06. 10. 2018 Příloha
Volby do ZO - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO, které se konají ve dnech 05. a 06. 10. 2018 20. 08. 2018 06. 10. 2018 Příloha
DSO MORAVSKÁ BRÁNA - informace o zveřejnění rozpočtů 13. 12. 2017 31. 01. 2020 Příloha
VV - oznámení - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 13. 08. 2018 21. 09. 2018 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - Návrh rozpočtu pro rok 2019 08. 08. 2018 27. 08. 2018 Příloha
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacích - na krajské silnici ul. K Žebračce a ul. Na Chmelínku Prosenice 08. 08. 2018 31. 08. 2018 Příloha
Volby do ZO - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK 06. 08. 2018 06. 10. 2018 Příloha
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody 06. 08. 2018 21. 09. 2018 Příloha
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu stokové sítě města Přerova 03. 08. 2018 20. 08. 2018 Příloha
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č.1 ÚP Prosenice 23. 07. 2018 31. 08. 2018 Příloha
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Prosenice pro volební období 2018 - 2022 29. 06. 2018 31. 07. 2018 Příloha
Výzva - vyjádření k podanému odvolání - odvolání proti vydání ÚR 69/2018 - Rekonstrukce žst. Přerov, 2 stavba 02. 07. 2018 25. 07. 2018 Příloha
Nařízení stat. m. Přerov č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 02. 07. 2018 18. 07. 2018 Příloha
Oznámení o zahájení řízení - VV - Kanalizačního řádu stokové sítě města Přerova 21. 06. 2018 06. 07. 2018 Příloha
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Prosenice ve středu 27. června 2018 v 17:30 hodin 19. 06. 2018 27. 06. 2018 Příloha
Informace- nakládání s povrchovými či podzemními vodami 12. 06. 2018 29. 06. 2018 Příloha
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Prosenice pro volební období 2018 - 2022 08. 06. 2018 29. 06. 2018 Příloha
Volby do ZO - Potřebný počet podpisů na peticích podp. kand. volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů 06. 06. 2018 31. 07. 2018 Příloha
Volby do ZO - Seznam obcí, ze kterých se kand. listiny podávají Magistrátu m. Přerova 06. 06. 2018 31. 07. 2018 Příloha
Pozvánka na 17. řádné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice, které se koná ve středu 6. června 2018 v 17 hodin 29. 05. 2018 06. 06. 2018 Příloha
Návrh závěrečného účtu Obce Prosenice za rok 2017 16. 04. 2018 06. 06. 2018
SDĚLENÍ - výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. 5. 2018 24. 05. 2018 24. 06. 2018 Příloha
Rozpočtové opatření Obce Prosenice č. 2/2018 - informace o zveřejnění 18. 05. 2018 18. 06. 2018
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 21. 05. 2018 10. 06. 2018 Příloha
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby PRN - rozšíření a rekonstrukce - SO 01.1 17. 05. 2018 04. 06. 2018 Příloha
Rozpočtové opatření Obce Prosenice č. 1/2018 - informace o zveřejnění 26. 04. 2018 31. 05. 2018
Zveřejnění záměru na dlouhodobý pronájem pozemků za účelem zřízení ovocného sadu 16. 05. 2018 01. 06. 2018 Příloha
Vyhlášení konkursního řízení na ředitelku/ ředitele ZŠ a MŠ Prosenice - prodloužení uzávěrky do 1. 6. 2018 10. 05. 2018 01. 06. 2018 Příloha
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 02. 05. 2018 01. 08. 2018 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO MORAVSKÁ BRÁNA, 3.5.2018 v 17 hod. v Prosenicích, na Návsi 10 24. 04. 2018 03. 05. 2018 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pobečví, 3.5.2018 v 18 hod. v Prosenicích, na Návsi 10 24. 04. 2018 03. 05. 2018 Příloha
VaK a.s. Přerov - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 27. 04. 2018 28. 05. 2018 Příloha
Návrh závěrečného účtu DSO MIkroregion Pobečví za rok 2017 17. 04. 2018 04. 05. 2018
Návrh závěrečného účtu DSO MORAVSKÁ BRÁNA za rok 2017 17. 04. 2018 04. 05. 2018
FÚ - Veřejná vyhláška 24. 04. 2018 31. 05. 2018 Příloha
AGRAS Želátovice - oznámení včelařům a osevní plán 2018 13. 04. 2018 30. 04. 2018 Příloha
AGRAS Želátovice - Oznámení aplikaci nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - Chmel otáčivý 13. 04. 2018 30. 04. 2018 Příloha
AGRAS Želátovice - oznámení aplikací přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 13. 04. 2018 30. 04. 2018 Příloha
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace 12. 04. 2018 15. 05. 2018 Příloha
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k.ú. Prosenice, Proseničky 10. 04. 2018 31. 12. 2018 Příloha
Návrh roční účetní závěrky Obce Prosenice za rok 2017 23. 03. 2018 07. 06. 2018
Návrh roční účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace 23. 03. 2018 09. 04. 2018
Sběr nebezpečného odpadu v Prosenicích 14. 04. 2018 22. 03. 2018 14. 04. 2018 Příloha
VV - seznámení s podklady rozhodnutí- sdělení o opravě termínu - PRN - rozšíření a rekonstrukce - SO 01.1 19. 03. 2018 04. 04. 2018 Příloha
Veřejná vyhláška- informace- PRN - rozšíření a rekonstrukce - SO 01.1 19. 03. 2018 19. 04. 2018 Příloha
Veřejná vyhláška- oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání- PRN- rozšíření a rekonstrukce - SO 01.1 19. 03. 2018 04. 04. 2018 Příloha
Oznámení - změna žádosti o vydání ÚR - Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 19. 03. 2018 04. 04. 2018 Příloha
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné na kalendářní rok 2017 16. 03. 2018 16. 04. 2018 Příloha
Obecní úřad Prosenice - Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam 07. 03. 2018 09. 04. 2018 Příloha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci k.ú. Prosenice, k.ú. Proseničky 07. 03. 2018 31. 12. 2018 Příloha
Změna č. 1 Územního plánu Prosenice 05. 03. 2018 23. 04. 2018 Příloha
Pozvánka na 16. řádné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice, které se koná ve středu 7. března 2018 v 17 hodin 27. 02. 2018 07. 03. 2018 Příloha
Návrh rozpočtu Obce Prosenice na rok 2018 19. 02. 2018 08. 03. 2018 Příloha
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017 14. 02. 2018 16. 03. 2018 Příloha
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 07. 02. 2018 02. 05. 2018 Příloha
Dražební vyhláška 30. 01. 2018 23. 02. 2018 Příloha
Volba prezidenta republiky II. kolo - Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Prosenice 27. 01. 2018 12. 02. 2018 Příloha
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace 24. 01. 2018 27. 02. 2018 Příloha
Volba prezidenta republiky - oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II. kolo 15. 01. 2018 28. 01. 2018 Příloha
Volba prezidenta republiky - opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 Prosenice 13. 01. 2018 29. 01. 2018 Příloha
Výzva a usnesení přerušení ÚŘ - Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 05. 01. 2018 22. 01. 2018 Příloha
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 28. 12. 2017 14. 01. 2018 Příloha
Volby prezidenta republiky - pozvánka na 1. zasedání OVK Prosenice 14. 12. 2017 21. 12. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení 13. 12. 2017 02. 01. 2018 Příloha
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07. 12. 2017 28. 12. 2017 Příloha
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 11. prosince 2017 v 17 hodin v jednacím sále obceního úřadu 03. 12. 2017 12. 12. 2017 Příloha
Volby prezidenta republiky - jmenování zapisovatele OVK Prosenice 01. 12. 2017 27. 01. 2018 Příloha
Obec Prosenice - výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní - správce rozpočtu 30. 11. 2017 15. 12. 2017 Příloha
Nařízení města Přerova č. 3/2017 (tržní řád) 29. 11. 2017 17. 12. 2017 Příloha
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Prosenice na období 2019 - 2020 24. 11. 2017 19. 12. 2017 Příloha
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Prosenice na rok 2018 24. 11. 2017 19. 12. 2017 Příloha
Voby prezidenta republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků 27. 11. 2017 14. 01. 2018 Příloha
DSO Moravská Brána - pozvánka na valnou hromadu 6. 12. 2017 20. 11. 2017 06. 12. 2017 Příloha
DSO Moravská Brána - Návrh rozpočtu pro rok 2018 20. 11. 2017 06. 12. 2017 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - Rozpočet pro rok 2018 20. 11. 2017 06. 12. 2017 Příloha
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví 20. 11. 2017 06. 12. 2017 Příloha
Oznámení zahájení územního řízení - Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba 16. 11. 2017 22. 12. 2017 Příloha
OBEC PROSENICE -ZVEŘEJŇOVÁNÍ ROZPOČTŮ a střednědobých výhledů obce a Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace 20. 03. 2017 31. 05. 2018
Volby prezidenta republiky - stanovení minimálního počtu členů OVK Prosenice 10. 11. 2017 14. 01. 2018 Příloha
MZE - veřejná vyhláška opatření obecné povahy 08. 11. 2017 24. 11. 2017 Příloha
Volby do PS PČR - výsledky hlasování v obci Prosenice 21. 10. 2017 05. 11. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - OOP- dočasný zákaz zastavení sil. vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 145/2017 04. 10. 2017 23. 10. 2017 Příloha
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR v obci Prosenice 05. 10. 2017 22. 10. 2017 Příloha
VEŘEJNÁ VÝZVA NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ÚČETNÍ - SPRÁVCE ROZPOČTU 02. 10. 2017 20. 10. 2017 Příloha
Kotlíková dotace v Olomouckém kraji II 25. 09. 2017 18. 10. 2017 Příloha
Sdělení - regulace výlepu plakátů politických stran a koalic ve volbách do Parlamentu ČR v roce 2017 25. 09. 2017 20. 10. 2017 Příloha
Členům OVK - pozvánka na 1. zasedání OVK Prosenice 21. 09. 2017 28. 09. 2017 Příloha
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20. 09. 2017 20. 10. 2017 Příloha
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 14. 09. 2017 14. 10. 2017 Příloha
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do PS PČR 08. 09. 2017 22. 10. 2017 Příloha
Pozvánka na 14. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat ve středu 13. září 2017 v 17.00 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích 04. 09. 2017 14. 09. 2017 Příloha
ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 19. 09. 2017 04. 09. 2017 19. 09. 2017 Příloha
Jmenování zapisovatele OVK Prosenice pro volby do PS PČR 08. 09. 2017 22. 10. 2017 Příloha
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 04. 09. 2017 22. 10. 2017 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice 31. 08. 2017 16. 09. 2017 Příloha
ČEZ Distribuce a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28. 08. 2017 13. 09. 2017 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice 16. 09. 2017 25. 08. 2017 16. 09. 2017 Příloha
DSO MORAVSKÁ BRÁNA - zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 včetně rozpočtových opatření, Rozpočtového výhledu 2017-2022 a Závěrečného účtu 2016 08. 06. 2017 30. 06. 2018
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice - 16. 09. 2017 23. 08. 2017 17. 09. 2017 Příloha
Nařízení SVS - ukončení mimořádných veter. opatření - ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. obce Tučín 21. 08. 2017 05. 09. 2017 Příloha
Stanovení minimálního počtu členů OVK v Prosenicích 21. 08. 2017 22. 10. 2017
Veřejná vyhl. - usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti 03. 08. 2017 18. 08. 2017 Příloha
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - Kozlovice u Přerova 03. 08. 2017 18. 08. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zakazuje nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží na území obce s rozšířenou působností Přerov (týká se i obce Prosenice) 01. 08. 2017 20. 09. 2017 Příloha
Moravská zemědělská a.s. Prosenice -Oznámení o aplikaci přípravku nebezp. nebo zvl. nebezpečného pro včely 01. 08. 2017 11. 08. 2017 Příloha
Informace o výskytu nákazy- Afrického moru prasat na území ČR 29. 06. 2017 14. 07. 2017 Příloha
Zemědělské družstvo Kokory - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely 16. 06. 2017 01. 07. 2017 Příloha
Moravská zem. a.s. Prosenice - Oznámení o aplikaci přípravku nebezp. nebo zvlášť nebezp. pro včely 13. 06. 2017 26. 06. 2017 Příloha
Nařízení Státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu v Ol. kraji - stanoviště k.ú. Želátovice 12. 06. 2017 28. 06. 2017 Příloha
Exekutorský úřad Plzeň- město - usnesení - dražební vyhláška 08. 06. 2017 12. 07. 2017 Příloha
Pozvánka na 13. řádné zasedání ZO Prosenice 05. 06. 2017 15. 06. 2017 Příloha
ČEZ Dístribuce- Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 02. 06. 2017 20. 06. 2017 Příloha
Královská Dražební a.s. - dražební vyhláška 02. 06. 2017 27. 07. 2017 Příloha
Závěrečný účet Obce Prosenice za rok 2016 26. 05. 2017 15. 06. 2017 Příloha
Účetní závěrka Obce Prosenice sestavená k 31.12.2016 26. 05. 2017 15. 06. 2017 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví 22. 05. 2017 30. 05. 2017 Příloha
V pátek 26. a v sobotu 27. května 2017 - průjezd cyklomaratonu MAMUT TOUR 2017 Prosenicemi 22. 05. 2017 31. 05. 2017 Příloha
Exekutorský úřad Přerov - usnesení 17. 05. 2017 02. 06. 2017 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2016 15. 05. 2017 30. 05. 2017 Příloha
Závěrečný účet DSO MORAVSKÁ BRÁNA za rok 2016 12. 05. 2017 30. 05. 2017 Příloha
Závěrečný účet Mikroregionu Pobečví za rok 2016 12. 05. 2017 30. 05. 2017 Příloha
Nařízení města Přerova č. 2/2017 10. 05. 2017 28. 05. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje 03. 05. 2017 21. 05. 2017 Příloha
VaK Přerov a.s.- Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2016 27. 04. 2017 31. 05. 2017 Příloha
FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 27. 04. 2017 05. 06. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1Územního plánu Prosenice 25. 04. 2017 31. 05. 2017 Příloha
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - závěr zjišťovacího řízení D1-0173 - míchací centrum 03. 04. 2017 23. 04. 2017 Příloha
Rozhodnutí č. 6/2017 Povolení uzavírky- krajská silnice č. III/43415 Prosenice - oprava mostu 18. 04. 2017 19. 05. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 23/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - rekonstrukce mostu ev.č. 43415-3 v Prosenicích 05. 04. 2017 24. 04. 2017 Příloha
Zveřejnění nálezu vozidla zn. Seat Cordoba 05. 04. 2017 20. 04. 2017 Příloha
Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě 05. 04. 2017 20. 04. 2017 Příloha
Platby stočného a místních poplatků v roce 2017 31. 03. 2017 31. 05. 2017 Příloha
Obec Prosenice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 31. 03. 2017 31. 05. 2017 Příloha
Nařízení SVS Vyhodnocení extenzity varroázy 28. 03. 2017 14. 04. 2017 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu 22.4.2017 29. 03. 2017 23. 04. 2017 Příloha
Agras Želátovice- oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 27. 03. 2017 11. 04. 2017 Příloha
Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Prosenice sestavená k 31.12.2016 23. 03. 2017 10. 04. 2017 Příloha
DSO Moravská Brána - Rozpočtový výhled 2017 - 2022 23. 03. 2017 11. 04. 2017 Příloha
DSO Moravská Brána - rozpočet pro rok 2017 23. 03. 2017 11. 04. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 2/2017 - prodlužuje platnost stavebního povolení - SO 153 - VPÚK Radvanice - III/43612 15. 03. 2017 03. 04. 2017 Příloha
Oznámení SVS - ptačí chřipka - ukončení 13. 03. 2017 28. 03. 2017 Příloha
Pozvánka na 12. řádné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice, které se koná ve středu 15. března 2017 v 17 hodin 06. 03. 2017 16. 03. 2017 Příloha
Zveřejnění návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Prosenice, příspěvkové organizace na rok 2017 03. 03. 2017 16. 03. 2017 Příloha
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 27. 02. 2017 16. 03. 2017 Příloha
Oznámení záměru na prodej pozemků 27. 02. 2017 16. 03. 2017 Příloha
Návrh rozpočtu Obce Prosenice na rok 2017 27. 02. 2017 19. 03. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 6/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/04724 v Přerově - Prosenicích 28. 02. 2017 20. 03. 2017 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení SVS č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.01.2017 24. 02. 2017 12. 03. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení k jinému nakládání s povrch. a podz.vodami - ke stavbě Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník n/B SO 333, SO 363 23. 02. 2017 10. 03. 2017 Příloha
ČEZ Distribuce oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.03.2017 část obce Prosenice U Nádraží 15. 02. 2017 02. 03. 2017 Příloha
Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení staveniště stavby D1 0173 Přerov - Lipník, míchací centrum - levá strana odpočívky 15. 02. 2017 07. 03. 2017 Příloha
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Prosenice- Správa v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 08. 02. 2017 10. 03. 2017 Příloha
ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22. 02. 2017 od 8:00 hod. do 12:30 hod. část obce Prosenice U Nádraží 128 07. 02. 2017 23. 02. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti- SO 153 VPÚK Radvanice - III/43612 30. 01. 2017 19. 02. 2017 Příloha
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření pod č.j. SVS/2017/010824-M - čl. 1 odst 2 změna 26. 01. 2017 11. 02. 2017 Příloha
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy - potvrzení výskytu v k.ú. Lověšice u Přerova - ptačí chřipka 24. 01. 2017 09. 02. 2017 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení o pokračování řízení - Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou, SO 333, 363 19. 01. 2017 08. 02. 2017 Příloha
Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízená dne 13.01.2017 č.j. SVS/2017/007035-M - k.ú. Olomouc- město 19. 01. 2017 03. 02. 2017 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezp. nákazy- aviární influenzy u volně žijících ptáků v k.ú. Olomouc - město na území Olomouckého kraje 16. 01. 2017 16. 02. 2017 Příloha
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezp. nákazy - aviární influenzy na území ČR - ptačí chřipka 11. 01. 2017 26. 01. 2017 Příloha
SVS - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 10. 01. 2017 10. 02. 2017 Příloha
Pozvánka na 11. řádné zasedání ZO Prosenice v pondělí 19. prosince 2016 v 17.00 hodin 09. 12. 2016 19. 12. 2016 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - rozpočet pro rok 2017 15. 11. 2016 02. 12. 2016 Příloha
DSO Moravská Brána - Návrh rozpočtu pro rok 2017 07. 11. 2016 24. 11. 2016 Příloha
Pozvánka na 10. řádné zasedání ZO Prosenice - v pondělí 14.11.2016 v 17.00 hodin v jednacím sále OÚ Prosenice 04. 11. 2016 15. 11. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - oznámení - opakované veřejné projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2B Zásad územ. rozv. Olomouckého kraje a uprav. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje na udrž. rozv. území 04. 11. 2016 16. 12. 2016 Příloha
Oznámení záměru Obce Prosenice - ke zřízení práva provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce Prosenice pro Povodí Moravy, s.p. 27. 10. 2016 14. 11. 2016 Příloha
ČEZ Distribuce Děčín - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Prosenice U Nádraží dne 10.11.2016 od 7.:30 do 15:30 hodin 26. 10. 2016 10. 11. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43610 mezi obcemi Radvanice a Prosenice 21. 10. 2016 11. 11. 2016 Příloha
Exekutorský úřad Svitavy - dražební vyhláška 14. 10. 2016 11. 01. 2017 Příloha
Nařízení m. Přerova č. 2/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení m.Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 14. 10. 2016 31. 10. 2016 Příloha
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Prosenice parc.č. 260/28 11. 10. 2016 11. 01. 2017 Příloha
Výsledky hlasování do Zastupitelstva Olomouckého kraje v Prosenicích, okrsku č. 1 08. 10. 2016 08. 11. 2016 Příloha
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci Prosenice 21. 09. 2016 10. 10. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška Usnesení - Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou SO 363 - Odvodnění bývalé cihelny DCD Prosenice, SO 333 - Úprava místní vodoteče od obce Radvanice 14. 09. 2016 01. 10. 2016 Příloha
Nařízení SVS ukončení mimoř. veterinárních opatření - Kozlovice 13. 09. 2016 30. 09. 2016 Příloha
Nařízení SVS - Ukončení mimoř. veterinárních opatření - k.ú. Tučín 13. 09. 2016 30. 09. 2016 Příloha
17.9.2016 Sběr nebezpečného odpadu v Prosenicích 12. 09. 2016 18. 09. 2016 Příloha
Výzva vlastníkům pozemků v k.ú. Prosenice a Proseničky - Sdělení LV 11000 k.ú. Prosenice a Proseničky aktualizace 12. 09. 2016 31. 12. 2016 Příloha
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07. 09. 2016 16. 11. 2016 Příloha
Státní pozemkový úřad- oznámení o zamýšleném převodu 07. 09. 2016 07. 12. 2016 Příloha
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Prosenice 9.9.2016 31. 08. 2016 10. 09. 2016 Příloha
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - jmenování zapisovatele OVK Prosenice 26. 08. 2016 10. 10. 2016 Příloha
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 22. 08. 2016 10. 10. 2016 Příloha
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - obec Prosenice - 9.9.2016 22. 08. 2016 10. 09. 2016 Příloha
Obec Prosenice - Veřejná vyhláška Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Prosenice 18. 08. 2016 05. 09. 2016 Příloha
Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat v pondělí 15. 8. 2016 v 18 hodin v jednacím sále obecního úřadu v Prosenicích 05. 08. 2016 16. 08. 2016 Příloha
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje- stanovení minimálního počtu členů OVK v Prosenicích 05. 08. 2016 10. 10. 2016 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná vet. opatření k tlumení a zamezení nebezp. nákazy - moru včelího plodu 03. 08. 2016 05. 09. 2016 Příloha
Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v Základní škole Prosenice" 22. 07. 2016 03. 08. 2016 Příloha
Usnesení o prodloužení lhůty - D1, Přerov- Lipník nad Bečvou 22. 07. 2016 08. 08. 2016 Příloha
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. U Nádraží Prosenice 8.8.2016 20. 07. 2016 09. 08. 2016 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Moravská brána v úterý 12.7.2016 od 18.00 hodin Pavlovice 01. 07. 2016 12. 07. 2016 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví 11.7.2016 Sušice 04. 07. 2016 11. 07. 2016 Příloha
Agras Želátovice a.s. - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 20. 06. 2016 11. 07. 2016 Příloha
Magistrát města Přerova - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný přodpisný seznam č.2/2016 o vyměření místního poplatku 17. 06. 2016 19. 07. 2016 Příloha
Oznámení - aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely 15. 06. 2016 27. 06. 2016 Příloha
Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 10. 06. 2016 30. 06. 2016 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - Tučín 25. 05. 2016 12. 06. 2016 Příloha
Opatření obecné povahy- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZO7 25. 05. 2016 27. 06. 2016 Příloha
Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná ve středu 18. května v 18 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích 10. 05. 2016 19. 05. 2016 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- ukončení mimořádných veterinárních opatření - Ludmírov 04. 05. 2016 06. 06. 2016 Příloha
Vak a.s. Přerov - zveřejnění kalkulací ceny za vodu za rok 2015 29. 04. 2016 30. 05. 2016 Příloha
FÚ pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 29. 04. 2016 31. 05. 2016 Příloha
Agras Želátovice - oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely 20. 04. 2016 06. 05. 2016 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregion Pobečví 13. 04. 2016 22. 04. 2016 Příloha
Oznámení - aplikace přípravku nebezpečného pro včely 12. 04. 2016 25. 04. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Prosenice 11. 04. 2016 20. 05. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Buk 06. 04. 2016 25. 04. 2016 Příloha
Návrh rozpočtu DSO Moravská brána 24. 03. 2016 11. 04. 2016 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Moravská brána 24. 03. 2016 05. 04. 2016 Příloha
Výběrové řízení na pracovní místo Vedoucí technické čety 07. 04. 2016 23. 04. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43610 u obce Radvanice 01. 04. 2016 18. 04. 2016 Příloha
Oznámení záměru Obce Prosenice na prodej částí pozemků pod místní komunikací na ulici Zahradní 01. 04. 2016 18. 04. 2016 Příloha
Sdělení Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy o opravě zřejmé nesprávnosti v Nařízení Státní veterinární správy 29. 03. 2016 15. 04. 2016 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 29. 03. 2016 15. 04. 2016 Příloha
Mikroregion Pobečví - závěrečný účet a výroční zpráva k 31.12.2015 25. 03. 2016 22. 04. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - oznámení - návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje na udržitelný rozvoj území 17. 03. 2016 13. 05. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení - přerušuje vodoprávní řízení - Dálnice D1 stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - SO 363, SO 333 16. 03. 2016 31. 03. 2016 Příloha
Aktualizované údaje - nedostatečně určitě identifikovaný vlastník - obec Prosenice 10. 03. 2016 30. 04. 2016 Příloha
Pozvánka na 7. řádné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice, které se koná v pondělí 14. 3. 2016 v 17 hodin v jednacím sále obecního úřadu, Na Návsi 10 04. 03. 2016 15. 03. 2016 Příloha
Návrh roční účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Prosenice k 31.12.2015 04. 03. 2016 28. 03. 2016 Příloha
Exekuční příkaz 03. 03. 2016 18. 03. 2016
Návrh rozpočtu Obce Prosenice na rok 2016 26. 02. 2016 15. 03. 2016 Příloha
Návrh závěrečného účtu Obce Prosenice k 31.12.2015 26. 02. 2016 15. 03. 2016 Příloha
Návrh účetní závěrky Obce Prosenice k 31.12.2015 26. 02. 2016 15. 03. 2016 Příloha
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8.2.2016 od 7.30 - 15.30 hodin 01. 02. 2016 08. 02. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení - prodlužuje lhůtu pro vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a povolení ke zřízení vodních děl - Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník - objektu SO 363 01. 02. 2016 16. 02. 2016 Příloha
Cetin - vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 29. 01. 2016 29. 02. 2016 Příloha
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 21. 01. 2016 21. 02. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje) 13. 01. 2016 28. 01. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 07. 01. 2016 19. 01. 2016 Příloha
Honební společenstvo zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná v sobotu 23. 1. 2016 ve 14 hodin v Hasičské zbrojnici v Prosenicích 04. 01. 2016 22. 01. 2016 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení v pátek 15. ledna 2016 veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizce č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 11. 12. 2015 22. 01. 2016 Příloha
Aktualizované údaje - Prosenice - nedostatečně určitě identifikovaný vlastník 09. 12. 2015 11. 01. 2016 Příloha
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice dne 16.12.2015 v 17.00 hodin v jednacím sále Obecního úřadu Prosenice 08. 12. 2015 16. 12. 2015 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví 10.12.2015 Sobíšky 03. 12. 2015 10. 12. 2015 Příloha
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví 30. 11. 2015 15. 12. 2015 Příloha
Dražební vyhláška - nemovitosti -el. dražba 27. 11. 2015 15. 12. 2015 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - Rozpočet pro rok 2016 18. 11. 2015 10. 12. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a povolení ke zřízení vodních děl - Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - objekt SO 363 a objekt SO 333 16. 11. 2015 03. 12. 2015 Příloha
Pozvánka na jednání 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Prosenice dne 16.9.2015 v 17.00 hodin 09. 11. 2015 17. 11. 2015 Příloha
Informace o projednání výsledků kontroly MV ČR provedené dne 29.7.2015 u obce Prosenice na úseku samostatné působnosti a opatření k nápravě kotrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, přijatá dne 23.9.2015 na 5. řádném zasedání ZO Prosenice 01. 10. 2015 19. 10. 2015 Příloha
Záměr na pronájem ordinace Na Loukách 219 MUDr. Kajšová s.r.o. 03. 08. 2015 24. 08. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení - přerušení - Dálnice D1 stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou 02. 09. 2015 17. 09. 2015 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregion Pobečví 17.9.2015 v 16.30 hod. v Zábeštní Lhotě 08. 09. 2015 18. 09. 2015 Příloha
Pozvánka na jednání na 5. řádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice dne 23. září 2015 v 17.00 hodin 15. 09. 2015 23. 09. 2015 Příloha
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 14. 09. 2015 14. 10. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu KVS Olomouc vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Přerov - místní části Kozlovice 09. 09. 2015 25. 09. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohniskem nebezpečné nákazy vyhlásila KVS Olomouc stanoviště chovu včel v obci Tučín 09. 09. 2015 25. 09. 2015 Příloha
Oznámení záměru Obce Prosenice - záměr na směnu částí pozemků v lokalitě Na Plštích 07. 09. 2015 23. 09. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška - usnesení - Dálnice D1 stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou 26. 08. 2015 11. 09. 2015 Příloha
aktualizované údaje - nedostatečně určitě identifikovatelný vlastník - Prosenice 25. 08. 2015 25. 09. 2015 Příloha
Dražební vyhláška 24. 08. 2015 29. 09. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška o ZÁKAZU OBECNÉHO NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ OBCE PROSENICE DO 18.09.2015 13. 08. 2015 18. 09. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 17. 07. 2015 17. 08. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 07. 07. 2015 18. 08. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou 30. 06. 2015 31. 07. 2015 Příloha
Obecně závazná vyhláška obce Prosenice č.2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prosenice 25. 06. 2015 13. 07. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- Ochranná pásma letiště Přerov 25. 06. 2015 12. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem vyhlásila stanoviště chovu včel v k.ú. obce Nové Valteřice 25. 06. 2015 25. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem vyhlásila stanoviště chovu včel v k.ú. Huzová 25. 06. 2015 25. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem vyhlásila stanoviště chovu včel v k.ú. Mladeč 19. 06. 2015 19. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy- moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem vyhlásila stanoviště chovu včel v k.ú. obce Trhavice 19. 06. 2015 19. 07. 2015 Příloha
Ve středu 24. června 2015 v 17.00 hodin - 4 řádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice 17. 06. 2015 25. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - momořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Domašov nad Bystřicí 16. 06. 2015 19. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Hradčany na Moravě 08. 06. 2015 08. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu - ohniskem nebezpečné nákazy vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Chrastice 08. 06. 2015 08. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinárná správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - k.ú. obce Mírov 08. 06. 2015 23. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- ukončení mimořádných veterinárních opatření - se ukončují - k.ú. obce Staré Město pod Kralickým Sněžníkem 08. 06. 2015 23. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zemezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohniskem nebezpečné nákazy KVS Olomouc vyhlásila stanoviště v k.ú. obce Klenovice na Hané 04. 06. 2015 04. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - Ohniskem nebezpečné nákazy KVS Olomouc vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Kokory 03. 06. 2015 03. 07. 2015 Příloha
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - shrnutí změn projektu (Zahájení procesu vyhodnocení změn projektu) 03. 06. 2015 03. 07. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ohnisko moru včelího plodu v k.ú. obce Filipová 02. 06. 2015 17. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Květín 29. 05. 2015 29. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Mírov 27. 05. 2015 30. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohnisko nebezpečné nákazy moru včelího plodu vyhlásila stanoviště chovu včel v obci Líšnice u Mohelnice 27. 05. 2015 30. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji - ohnisko nebezpečné nákazy stanoviště chovu včel v obci Řepová 27. 05. 2015 30. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji 26. 05. 2015 26. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji 26. 05. 2015 26. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. obce Svojanov u Boršova 25. 05. 2015 10. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy- ukončení mimořádných veterinárních opatření - ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. obce Třebařov 25. 05. 2015 10. 06. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 25. 05. 2015 10. 06. 2015 Příloha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění aktualizovaných údajů 15. 05. 2015 15. 06. 2015 Příloha
VaK Přerov a.s.Přerov - Zveřejnění kalkulací za rok 2014 04. 05. 2015 04. 06. 2015 Příloha
Nařízení statutárního města Přerova č. 2/2015, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č.2/2012, kterým se vydává tržní řád 05. 05. 2015 20. 05. 2015 Příloha
9.května 2015 - Helfštýnský okruh 01. 05. 2015 09. 05. 2015 Příloha
8. a 9. května 2015 Mamut tour Bike 01. 05. 2015 09. 05. 2015 Příloha
Nařízení státní veterinární správy 27. 04. 2015 15. 05. 2015 Příloha
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prosenice 30. 04. 2015 15. 05. 2015 Příloha
Finanční úřad - veřejná vyhláška 29. 04. 2015 01. 06. 2015 Příloha
Finanční úřad - veřejná vyhláška 29. 04. 2015 01. 06. 2015 Příloha
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ochranná pásma letiště Přerov 22. 04. 2015 08. 05. 2015 Příloha
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice 22. 04. 2015 29. 04. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy "ochranná pásma letiště Přerov" vč. grafických příloh 22. 04. 2015 07. 05. 2015 Příloha
Oznámení o aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely 20. 04. 2015 25. 04. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění přpomínek 16. 04. 2015 22. 06. 2015 Příloha
Veřejná vyhláška- oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 02. 04. 2015 22. 06. 2015 Příloha
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Mikroregion Pobečví dne 31.03.2015 v 16.30 hodin v Lazníkách 23. 03. 2015 31. 03. 2015 Příloha
Závěrečný účet Mikroregionu Pobečví za rok 2014 12. 03. 2015 31. 03. 2015 Příloha
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice ve středu 18.3.2015 v 17.00 hodin 11. 03. 2015 18. 03. 2015 Příloha
Usnesení - dražební vyhláška 04. 03. 2015 20. 03. 2015 Příloha
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Prosenice za rok 2014 03. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Oznámení o záměru obce Prosenice na prodej části pozemku p.č.165 v k.ú. Proseničky 02. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Oznámení o záměru na směnu pozemků mezi obcí Prosenice a p. Michalem Heryánem 02. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Návrh závěrečného účtu obce Prosenice za rok 2014 01. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Návrh závěrečného účtu obce Prosenice za rok 2014 01. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Návrh roční účetní závěrky obce Prosenice za rok 2014 01. 03. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Návrh rozpočtu obce Prosenice na rok 2015 27. 02. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Návrh roční účetní závěrky obce Prosenice za rok 2014 01. 03. 2015 19. 03. 2015
Návrh rozpočtu obce Prosenice na rok 2015 27. 02. 2015 19. 03. 2015 Příloha
Aktualizované údaje o nemovitých věcech - nedostatečně určitě identifikovaný vlastník k.ú. Prosenice 26. 02. 2015 30. 03. 2015 Příloha
Oznámení kocepce "Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace" 12. 02. 2015 06. 03. 2015 Příloha
Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 15. 01. 2015 16. 02. 2015 Příloha
Hasiči informují ! nebezpečí v zimním období 01. 12. 2014 01. 05. 2015 Příloha
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví dne 20.1.2015 v 16.30 hodin v Buku 13. 01. 2015 21. 01. 2015 Příloha
VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Prosenice se koná v sobotu 24. ledna 2015 ve 14 hodin v Hasičské zbrojnici v Prosenicích 09. 01. 2015 25. 01. 2015 Příloha
Zveřejnění informace o oznámení koncepce " Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" 09. 01. 2015 09. 02. 2015 Příloha
Zveřejnění informace o oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje" 02. 01. 2015 02. 02. 2015 Příloha
Změna úředních hodin na Obecním úřadě v Prosenicích během vánočních a novoročních svátků 23. 12. 2014 31. 12. 2014 Příloha
Rozpis svozu komunálního odpadu v obci Prosenice v roce 2015 01. 01. 2015 01. 01. 2016 Příloha
Knihovna Prosenice upozorňuje čtenáře 01. 01. 2015 21. 01. 2015 Příloha
Změna ordinace praktického lékaře Dr. Skřivánková 15. 01. 2015 21. 01. 2015 Příloha
Hasiči informují ! Nebezpečí o Vánocích a na Silvestra 18. 12. 2014 01. 01. 2015 Příloha
VaK a.s. Přerov upozorňují, že v pondělí 15.12.2014 od 8.00 - 12.00 hodin z důvodu poruchy nepoteče voda 10. 12. 2014 21. 01. 2015 Příloha
Pozvánka na 1. řádné zasedání ZO Prosenice, které se koná ve středu dne 17. prosince 2014 v 17.00 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích 10. 12. 2014 17. 12. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška Rozhodnutí - prodlužuje platnost stavebního povolení ze dne 10.10.2012 v rámci akce Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou pro stavební objekty. 19. 11. 2014 08. 12. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška Rozhodnutí č.15/2014 - prodlužuje platnost stavebního povolení na stavbu - stavební objekt související s výstavbou Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník -SO 153 - VPÚK Radvanice - III/43612 19. 11. 2014 08. 12. 2014 Příloha
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci - oprava venkovního vedení VVN V 253/254, 220 kV 11. 11. 2014 17. 12. 2014 Příloha
Dálnice D1 - stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením č. 68/2014 (doručováno veřejnou vyhláškou) 10. 11. 2014 30. 11. 2014 Příloha
Dálnice D1-stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí prodloužení platnosti (doručováno veřejnou vyhláškou) 10. 11. 2014 30. 11. 2014 Příloha
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník - Rozhodnutí změna stavby před dokončením 03. 11. 2014 21. 11. 2014 Příloha
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (energetický zákon), Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů 03. 11. 2014 30. 11. 2014 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Pobečví 24. 10. 2014 02. 11. 2014 Příloha
3. 11. 2014 - Valná hromada DSO Mikroregionu Pobečví 24. 10. 2014 03. 11. 2014 Příloha
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Prosenice 27. 10. 2014 05. 11. 2014 Příloha
Ing. M. Ptáček, Marie Ptáčková x Krajský úřad Olomouckého kraje Návrh na zrušení opatření obecné povahy: Stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 - 53,960 aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní zóny 27. 10. 2014 11. 11. 2014 Příloha
Ing. M. Ptáček, Marie Ptáčková x Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Návrh na zrušení opatření obecné povahy Stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 - 53,960 aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní zóny 27. 10. 2014 11. 11. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou 20. 10. 2014 05. 11. 2014 Příloha
Výsledky hlasování ve volbách do Senátu PČR - II. kolo v obci Prosenice 18. 10. 2014 03. 11. 2014 Příloha
Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková - Exekuční příkaz 17. 10. 2014 03. 11. 2014 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - návrh rozpočtu pro rok 2015 16. 10. 2014 03. 11. 2014 Příloha
Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu PČR II. kolo 14. 10. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Nařízení města Přerova č. 1/2014, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád 13. 10. 2014 31. 10. 2014 Příloha
Výsledky hlasování v 1. kole voleb do Senátu PČR v obci Prosenice 11. 10. 2014 27. 10. 2014 Příloha
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Prosenice 11. 10. 2014 27. 10. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti a změně stavby - jedná se o stavební povolení na stavbu objektu SO 153 - VPÚK Radvanice - III/43612 09. 10. 2014 27. 10. 2014 Příloha
Projekt Regionální muzeum Prosenice 21. 11. 2014 21. 08. 2015 Příloha
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změně stavby před dokončením 02. 10. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Knihovna Prosenice upozorňuje čtenáře, že od 1. října 2014 bude opět otevřena 2 x do týdně 01. 01. 2015 01. 01. 2015 Příloha
Pošta Prosenice bude dočasně uzavřena od 27.10 2014 do 31.10.2014 01. 10. 2014 31. 10. 2014 Příloha
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Prosenice, které se koná dne 6. října v 17 hodin v jednacím sále obecního úřadu 29. 09. 2014 07. 10. 2014 Příloha
Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 25. 09. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí v obci Prosenice 25. 09. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Dálnice D1 - stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením 23. 09. 2014 10. 10. 2014 Příloha
Dálnice D1 - stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti 23. 09. 2014 10. 10. 2014 Příloha
Výzva k podání nabídky - Revitalizace centrální části obce Prosenice 12. 09. 2014 30. 09. 2014 Příloha
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 12. 09. 2014 15. 11. 2014 Příloha
Sběr nebezpečného odpadu v obci Prosenice 20.9.2014 od 12:15 do13:00 hodin 04. 09. 2014 31. 12. 2014 Příloha
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Prosenice pro společné volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu PČR konané ve dnech 10. a 11. října 2014 26. 08. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 10. a 11. října 2014 26. 08. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 26. 08. 2014 20. 10. 2014 Příloha
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce Prosenice, které se koná dne 25. srpna v 18 hodin v jednacím sále obecního úřadu 18. 08. 2014 25. 08. 2014 Příloha
Volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí - stanovení minimálního počtu členů OVK v Prosenicích 11. 08. 2014 15. 08. 2014 Příloha
Oznámení záměru Obce Prosenice - záměr pronájmu pozemků -tzv. Rybníků v Hroušoví 04. 08. 2014 19. 08. 2014 Příloha
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Prosenice 28. 07. 2014 05. 09. 2014 Příloha
Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitosti dostatečně určitě 21. 07. 2014 31. 12. 2014 Příloha
10. července 2014 ve 12 hodin- Uctění památky vojáků zabitých v Afganistánu - spuštění sirén 08. 07. 2014 10. 07. 2014 Příloha
Oznámení o počtu volebních obvodů v obci Prosenice pro volby do zastupitelstva obce Prosenice dne 10.a 11. října 2014 11. 10. 2014 Příloha
Oznámení o počtu volebních obvodů v obci Prosenice pro volby do zastupitelstva obce Prosenice dne 10.a 11. října 2014 08. 07. 2014 11. 10. 2014
Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. 10. 2014 08. 07. 2014 11. 10. 2014 Příloha
Oznámení o počtu volebních obvodů v obci Prosenice pro volby do zastupitelstva obce Prosenice 08. 07. 2014 11. 10. 2014 Příloha
Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva na volební období 2014-2018 26. 06. 2014 11. 10. 2014 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví oznamuje,že valná hromada mikroregionu se uskuteční dne 4.7.2014 v 17 hodin v Lazníčkách 27. 06. 2014 04. 07. 2014 Příloha
Usnesení- dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 20. 06. 2014 18. 07. 2014 Příloha
Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2013 16. 06. 2014 03. 07. 2014 Příloha
Pozvánka na 18. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná ve čtvrtek 19.června 2014 v 18 hod. v jednacím sále obecního úřadu v Prosenicích. 12. 06. 2014 19. 06. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška 10. 06. 2014 27. 06. 2014 Příloha
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji 30. 05. 2014 30. 06. 2014 Příloha
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.6.2014 od 7.30 hodin do 19.30 hodin - ulice U Nádraží 29. 05. 2014 04. 06. 2014 Příloha
Závěrečný účet Obce Prosenice za rok 2013 26. 05. 2014 19. 06. 2014 Příloha
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Prosenice rok 2014 26. 05. 2014 13. 06. 2014 Příloha
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v k.ú. Třebařov, k.ú.Chornice a k.ú.Svojanov u Boršova 19. 05. 2014 19. 06. 2014 Příloha
Výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského 13. 05. 2014 31. 05. 2014 Příloha
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Prosenice - v pátek 23.5.2014 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 24.5.2014 od 8 hod. do 14 hod. v jednacím sále obecního úřadu Na Návsi 10 07. 05. 2014 26. 05. 2014 Příloha
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Prosenice 30. 04. 2014 31. 05. 2014 Příloha
Finanční úřad oznamuje, že hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2014 jsou zpřístupněny na všech územních pracovištích v době od 30. 4. do 2. 6. 2014. 30. 04. 2014 03. 06. 2014 Příloha
Katastrální úřad vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu na k.ú. Prosenice od 24.04.2014 24. 04. 2014 24. 05. 2014 Příloha
Pozvánka na 17. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná v pondělí 28.dubna 2014 v 17 hod. v jednacím sále obecního úřadu. 18. 04. 2014 28. 04. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/434 v rámciomezení vjezdu vozidel nad 12 tun v místní části Přerov IV - Kozlovice 15. 04. 2014 16. 05. 2014 Příloha
Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Prosenice za rok 2013 11. 04. 2014 28. 04. 2014 Příloha
Roční účetní závěrka obce Prosenice za rok 2013 11. 04. 2014 28. 04. 2014 Příloha
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlametu ve dnech 23. a 24. května 2014 11. 04. 2014 24. 05. 2014 Příloha
Návrh rozpočtu obce Prosenice na rok 2014 11. 04. 2014 28. 04. 2014 Příloha
Rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace Do Rybníků z ulice Grymovská 08. 04. 2014 13. 04. 2014 Příloha
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5.2014. 07. 04. 2014 24. 05. 2014 Příloha
Volby do Evropského parlamentu - vydávání voličských průkazů pro občany, kteří budou volit mimo volební okrsek Prosenice 01. 04. 2014 09. 05. 2014 Příloha
Volby do Evropského parlamentu - sdělení pro občany jiných členských států Evropské Unie 01. 04. 2014 14. 04. 2014 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu mikroregionu Pobečví, která se koná dne 2. dubna 2014 v 16:30 hodin na obecním úřadě v Prosenicích 26. 03. 2014 02. 04. 2014 Příloha
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 24. 03. 2014 25. 05. 2014 Příloha
Záměr na pronájem bufetu s venkovním posezením a pronájem tenisových kurtů v areálu obecního parku v Prosenicích, ulice Grymovská 24. 03. 2014 09. 04. 2014 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - zavedení mimořádných opatření k zamezení varroázy včel 21. 03. 2014 11. 04. 2014 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření k zamezení nebezpečné nákazy ryb 13. 03. 2014 10. 04. 2014 Příloha
SBĚR STARÉHO PAPÍRU 20. 03. 2014 05. 04. 2014 Příloha
Veřejná vyhláška - výjimka zasahovat škodlivě do přitozeného vývoje bobra velikého 07. 03. 2014 15. 04. 2014 Příloha
Závěrečný účet DSO Mikroregion Pobečví za rok 2013 07. 03. 2014 25. 03. 2014 Příloha
Terénní úpravy pro výstavbu rodinných domů, lokalita „Louky za mlýnem 27. 02. 2014 31. 08. 2015 Příloha
Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých, která se koná 24.3.2014 26. 02. 2014 24. 03. 2014 Příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o poplatku za komunální odpad 14. 02. 2014 28. 02. 2014 Příloha
Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prosenice. 14. 02. 2014 28. 02. 2014 Příloha
Obecní úřad v Prosenicích oznamuje, že bude předložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát k.ú. Prosenice s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu a to v úředních dnech od 24.3.2014 do 4.4.2013. 11. 02. 2014 04. 04. 2014 Příloha
Pozvánka na 5. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná ve čtvrtek 13.února 2014 v 17 hod. v jednacím sále obecního úřadu. 06. 02. 2014 13. 02. 2014 Příloha
Pozvánka na 16. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná v pondělí 27.ledna 2014 v 17 hod. v jednacím sále obecního úřadu. 20. 01. 2014 27. 01. 2014 Příloha
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná v pondělí 27. ledna 2014 v 17 hod. v jednacím sále obecního úřadu. 20. 01. 2014 27. 01. 2014
VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ určených k převodu oprávněným osobám podle zákona č.229/1991 Sb. (zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 17.1.2013 17. 01. 2014 17. 02. 2014 Příloha
Pozvánka na 15. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se koná dne 16. prosince 2013 v 17 hod. v jednacím sále obecního úřadu. 09. 12. 2013 17. 12. 2013 Příloha
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU POBEČVÍ 02. 12. 2013 11. 12. 2013 Příloha
DSO Mikroregion Pobečví - návrh rozpočtu na rok 2014 20. 11. 2013 11. 12. 2013 Příloha
Hasičský záchranný sbor varuje občany před nebezpečnými plyny v domácnosti 01. 11. 2013 30. 11. 2013 Příloha
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č.1 v obci Prosenice ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. a 26. října 2013. 26. 10. 2013 15. 11. 2013 Příloha
Exekutorský úřad v Přerově - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku. 15. 10. 2013 30. 10. 2013 Příloha
Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Prosenice - volby se konají v pátek, 25.října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu, 26. října od 8 do 14 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích, Na Návsi 10. 09. 10. 2013 29. 10. 2013 Příloha
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - prevence nákazy moru včelího plodu 09. 10. 2013 29. 10. 2013 Příloha
Pozvánka na 14. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat v pondělí, 14. října v 17 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích. Pozvánku naleznete v příloze. 07. 10. 2013 15. 10. 2013 Příloha
Jmenování zapisovatele Okrskové volební komise Prosenice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 25.10. a 26.10.2013 03. 10. 2013 27. 10. 2013 Příloha
ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé fungování distribuční soustavy. 25. 09. 2013 16. 11. 2013 Příloha
Výzva k podání nabídky na akci "Zateplení obvodového pláště tělocvičny v Prosenicích" 23. 09. 2013 08. 10. 2013 Příloha
Výzva k podání nabídky na akci "Výměna okenních a dveřních otvorů v budově tělocvičny a mateřské školy" 23. 09. 2013 01. 10. 2013 Příloha
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 - informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23. 09. 2013 11. 11. 2013 Příloha
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 23. 09. 2013 11. 11. 2013 Příloha
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 23. 09. 2013 11. 11. 2013 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregion Pobečví, která se koná dne 9.10.2013 v 17 hodin v Sušicích, Dům zahrádkářů. 19. 09. 2013 09. 10. 2013 Příloha
Nařízení Státní veterinární správy o zrušení části ochranných pásem v souvislosti s nákazou moru včelího plodu. 05. 09. 2013 26. 09. 2013 Příloha
Pozvánka na 4.mimořádné zasedání zastupitelstva obce Prosenice 26. 08. 2013 03. 09. 2013 Příloha
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - prevence nákazy moru včelího plodu 22. 08. 2013 30. 09. 2013 Příloha
Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2012 21. 08. 2013 13. 09. 2013 Příloha
Nařízení státní veterinární správy - výskyt nebezpečné nákazy ryb 09. 08. 2013 16. 09. 2013 Příloha
Zveřejnění záměru na pronájem a provoz občerstvení - Bufetu v Obecním parku v Prosenicích, ulice Grymovská čp. 278, po dobu srpen-říjen 2013. 10. 07. 2013 26. 07. 2013 Příloha
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - prevence nákazy moru včelího plodu 01. 07. 2013 31. 07. 2013 Příloha
POZVÁNKA na 13. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice, které se koná dne 27. června v 18 hodin v jednacím sále Obecního úřadu Prosenice 20. 06. 2013 27. 06. 2013 Příloha
Nařízení státní veterinární správy 14. 06. 2013 01. 07. 2013 Příloha
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU POBEČVÍ 27. 05. 2013 29. 05. 2013 Příloha
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PROSENICE ZA ROK 2012 27. 05. 2013 27. 06. 2013 Příloha
OZNÁMENÍ SPÚ o zamýšleném převodu pozemků 27. 05. 2013 28. 08. 2013 Příloha
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - CYKLOSTEZKA BEČVA, ÚSEK PROSENICE-GRYMOV 22. 05. 2013 03. 06. 2013 Příloha
Nařízení státní veterinární správy 17. 05. 2013 31. 12. 2013 Příloha
Závěrečný účet DSO Mikroregion Pobečví 2012 03. 05. 2013 30. 05. 2013 Příloha
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU 26. 04. 2013 27. 05. 2013 Příloha
Pozvánka na 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat 22.4.2013 v 18:00 hod v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích. 15. 04. 2013 23. 04. 2013 Příloha
Pozvánka na 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat 22.4.2013 v 18:00 hod v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích. 15. 04. 2013 22. 04. 2013 Příloha
Nařízení Státní veterinární správy 26. 03. 2013 12. 04. 2013 Příloha
Pozvánka na 12. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat 25.3.2013 v 17:00 hod v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích 18. 03. 2013 26. 03. 2013 Příloha
POZVÁNKA na 12. řádné zasedání zastupitelstva Obce Prosenice dne 25.3.2013v 17 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích 18. 03. 2013 25. 03. 2013 Příloha
Veřejná vyhláška - Územní plán Prosenice 08. 03. 2013 26. 04. 2013 Příloha
Návrh rozpočtu Obce Prosenice na rok 2013 08. 03. 2013 24. 03. 2013 Příloha
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pobečví 01. 03. 2013 11. 03. 2013 Příloha
Pozvánka na VH DSO Mikroregionu Pobečví 01. 03. 2013 20. 03. 2013 Příloha
Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení draž. roku 20. 02. 2013 08. 03. 2013 Příloha
Rozhodnutí kácení 16 ks topolů 08. 02. 2013 28. 02. 2013 Příloha
Výsledky volby prezidenta 2. kolo v Prosenicích 26. 01. 2013 28. 02. 2013 Příloha
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 v obci Prosenice ve volbách prezidenta republiky konaných ve dnech 25. a 26. ledna 2013 2. kolo Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem 705 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 441 Počet odevzdaných úředních obálek 441 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 440 Celkem volilo Výsledky volby prezidenta 2. kolo v Prosenicích 26. 01. 2013 28. 02. 2013 Příloha
Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2. kolo 14. 01. 2013 31. 01. 2013 Příloha
Postupující kandidáti na prezidenta republiky do 2. kola 14. 01. 2013 31. 01. 2013 Příloha
Výsledky hlasování v obci Prosenice v prvním kole volby prezidenta republiky 12. 01. 2013 31. 01. 2013 Příloha
volby prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání voleb v obci Prosenice 14. 12. 2012 31. 01. 2013 Příloha
Volby prezidenta republiky - Pozvánka na 1. zasedání OVK Prosenice 13. 12. 2012 11. 01. 2013 Příloha
Ministerstvo zdravotnictví- informace o pokynu Hl. hygienika ČR k prvoedení zvýšeného státního zdravotního dozoru, Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase 07. 12. 2012 31. 01. 2013 Příloha
Upozornění 01. 01. 2012 31. 12. 2012

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz